Örnek Sınavlar

Hazırlık Sınıfı Final Sınavı

Mayıs 2015

NOT: Sınava dair genel bir fikir vermesi amacıyla hazırlanmış ve öğrencilerimizle paylaşılmıştır. Sınavda, çoktan seçmeli soruların yanı sıra bir de "Writing" bölümü yer almaktadır.

Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı örneği için tıklayınız.

Hazırlık Sınıfı Final Sınavı

Mayıs 2013
Sınav Tarihi: 10.06.2013
NOT: Sınava dair genel bir fikir vermesi amacıyla hazırlanmış ve öğrencilerimizle paylaşılmıştır. Sınavda, çoktan seçmeli soruların yanı sıra bir de "Writing" bölümü yer almaktadır.
Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı örneği için tıklayınız.


Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı

Ocak 2013
Sınav Tarihi: 28.01.2013
NOT: Sınavda, çoktan seçmeli soruların yanı sıra bir de "Writing" (250-300 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazma) bölümü yer almaktadır.
Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı örneği için tıklayınız.

Ocak 2012
Sınav Tarihi: 16.01.2012
NOT: Sınavda, çoktan seçmeli soruların yanı sıra bir de "Writing" (250-300 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazma) bölümü yer almaktadır.
Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı örneği için tıklayınız.


Lisansüstü Öğretim Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

Ocak 2013
Sınav Tarihi: 29.01.2013
NOT: Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri için farklı sınavlar yapılmayacak olup; sınav, YDS formatında gerçekleştirilecektir. Öğrenci adaylarının erişimine sunulmuş olan örnek sınavlar daha önceki yıllarda yapılmış sınavlar olmakla birlikte, bu örnek sınavlar ÜDS formatındadır.
Fen Bilimleri | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler

Ağustos 2012
Sınav Tarihi: 27.08.2012
Düzce Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yabancı Dil Yeterlik Sınav Örnekleri
Fen Bilimleri | Sağlık Bilimleri | Sosyal Bilimler


Erasmus Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

Nisan 2012
Sınav Tarihi: 06.04.2012
NOT: Sınav 50 (çoktan seçmeli) sorudan oluşmaktadır.
Erasmus Yabancı Dil Sınavı örneği için tıklayınız.

Nisan 2015
NOT: Sınav 50 (çoktan seçmeli) sorudan oluşmaktadır.
Erasmus Yabancı Dil Sınavı örneği için tıklayınız.